به ارزش بیش از 3 میلیارد افغانی؛ اعطای قرارداد‌های بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان-اندخوی |
به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی؛ اعطای قرارداد‌های بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان-اندخوی

به ارزش بیش از ۳ میلیارد افغانی؛ اعطای قرارداد‌های بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان-اندخوی

خبرنگار خبرنامه

علی شیر شهیر
خبرنگار خبرنامه

۸ / عقرب ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پنج قرارداد را به ‌شمول پروژه طرح و ساختمان بند مچلغو و انتقال لین برق شبرغان- اندخوی به ارزش ۳،۳ میلیارد افغانی، اعطا کرده است.

قرارداد طرح و ساختمان بند مچلغو در ولایت پکتیا، قرارداد انتقال لین برق ۲۲۰ کیلو ولت شبرغان- اندخوی، قراردادهای برج ترصد و دیوار احاطه‌ای دانشگاه دفاعی وزارت دفاع ملی افغانستان، قرارداد تدارک ادویه‌ی طبی مورد ضرورت وزارت دفاع ملی و قرارداد تدارک سوخت مورد ضرورت شرکت هوایی افغان آریانا پنج قراردادی بود که از سوی کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تایید شده است.

Machalgho-Dam

کمیسیون تدارکات ملی افغانستان، پنج قرارداد را به ارزش ۳،۳ میلیارد افغانی، اعطا کرده است

از سویی هم کمیسیون تدارکات ملی قراردادهای پیشنهادی ترمیم قرارگاه جدید وزارت امور داخله را بخاطر رعایت نشدن روند معیاری و قانونی تدارکاتی رد کرد.

کمیسیون تدارکات ملی همچنان فیصله کرد تا مواردی از این دست که در آن مراحل قانونی سپری نشده است، از سوی وزارت داخله برای بررسی به دادستانی فرستاده شود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان برق افغانستان برق شبرغان اندخوی بند مچلغو بندهای آب افغانستان بندهای برق افغانستان قرارداد بندهای آب افغانستان

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید