عبدالله حبیب زی، سرپرست شهرداری کابل گفته است که در آینده نزدیک، 286 متر پُل هوایی پیاده‌رو در 8 منطقه مزدحم شهر کابل ساخته خواهد شد.

آقای حبیب‌زی در صفحه فیس‌بوک خود نوشته که شهرداری کابل “با هدف ایجاد مصوونیت و سهولت‌های شهری، با در نظرداشت معیارهای شهری و کیفیت بالا، در آینده‌ی نزدیک برنامه‌ی ساخت و نصب 286 متر پُل‌های هوایی را در 8 منطقه مزدحم شهر کابل عملی می‌کند.”

به گفته‌ی آقای حبیب‌زی، شهرداری کابل در نظر دارد این پُل‌های هوایی را در بازار کوتل خیرخانه به طول ۲۳ متر، بازار افشار به طول ۴۸ متر، لیسه ملالی به طول ۳۱ متر، دانشگاه کابل به طول ۱۸ متر، جاده‌ی میدان هوایی مقابل لیسه بی بی مهرو به طول ۴۸ متر، دهنه‌ی نل در ناحیه‌های ۲ و ۴ به طول ۴۰ متر، سرک سوم کارته‌ی نو به طول ۳۰ متر و مقابل فاز اول شهرک آریا به طول ۴۸ متر در آینده‌‌ی نزدیک آماده و نصب کند.

با این حال، مقامات شهرداری کابل انتظار دارند تا با ساخت این پل‌های هوایی، حوادث ترافیکی در جاده‌های مزدحم شهر کاهش یافته و ایمنی عابرین پیاده که در اولویت نخست شاروالی کابل قرار دارد افزایش یابد.

ساخت پُل‌های هوایی پیاده رو(Pedestrian Overpass Bridges)  بر روی جاده‌های شهری می‌تواند گامی موثر برای اولویت‌دهی به افراد پیاده در سطح شهر باشد و تا حد امکان از حادثه‌های ترافیکی جلوگیری کند.