وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرده که این کشور عضویت کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ را  به دست آورده است. این وزارت، عضویت افغانستان در این نهاد بین المللی را دستاوردی بزرگ در مدیریت منابع آبی این کشور خوانده است.

در اعلامیه خبری وزارت انرژی و آب  افغانستان آمده است “کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ (ICOLD) اعلام کرده است که افغانستان از دو سال به این‌سو با برنامه‌های منسجم بند‌سازی و مدیریت آب‌های افغانستان، برای عضویت در کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ معیارهای مورد نظر را کسب نموده و به این ترتیب عضویت افغانستان در این کمیسیون علمی بین المللی تصویب است.”

این نهاد بین المللی که مرکز آن در پاریس است در سال 1928 میلادی ایجاد شده که رعایت کامل مسایل ایمنی در ساختن بندهای بزرگ، توجیه پذیری بندها به لحاظ اقتصادی و بررسی تاثیرات منفی زیست محیطی بندها از اهداف آن گفته شده است.

Capture

کمیسیون بین المللی بندهای بزرگ، دارای 25 کمیته‌ی فنی بوده که اعضای آن را نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌دهد. هیات افغانستان در این کمیسیون یک رییس و یک دبیر کل داشته که علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب این کشور ریاست این هیات را بر عهده دارد.

این نهاد هر سه سال یک‌بار برای افزایش دانش بندسازی، کنگره‌های بین المللی را در یکی از کشورهای عضو برگزار می‌کند.

تمرکز بر بندها

مسوولان وزارت انرژی و آب می‌گویند که سیاست بندسازی وزارت انرژی و آب، بر پایه توسعه پایدار و مدیریت یک‌پارچه منابع آب بنا یافته است. براساس سیاست و اصول بندسازی این وزارت، در بخش نخست به وضعیت بندهایی که پیش از 4 دهه گذشته برنامه ریزی شده است، پرداخته شد. بهره برداری از بند سلما، تسریع کار بند بخش آباد و اعمار بند کمال خان شامل این قسمت هستند.

هم‌چنان این وزارت در بخش دوم به بازسازی بند‌های ساخته شده در دهه‌های گذشته پرداخته است که توسعه بند کجکی، بازسازی بندقرغه، بازسازی بند نغلو، بازسازی بند درونته و بازسازی بند چک در میدان وردگ شامل این بخش می‌شود.

براساس گفته‌های مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان، ایران در هرثانیه ۲۶ متر مکعب آب از دریای هلمند می‌گیرد
براساس اظهارات مسوولان وزارت انرژی و آب افغانستان، سیاست بندسازی این وزارت، بر پایه توسعه پایدار و مدیریت یک‌پارچه منابع آب بنا یافته است

افزون بر این در بخش سوم به پروژه سازی، طی مراحل تدارکاتی و شروع کار عملی بندهای تازه پرداخته شده است. به گفته مسولان وزارت انرژی و آب در این بخش تا حال بیش از ده‌ها بند در نظر گرفته شده که یا مراحل تدارکاتی آن در حال انجام است و یا کار عملی شان آغاز گردیده است.