انتصاب‌های جدید حکومت افغانستان؛ سه وزیر و یک والی

رییس جمهور افغانستان در احکام جداگانه چهار مقام جدید را منصوب کرد.

فاروق وردک وزیر پیشین معارف افغانستان به حیث وزیر دولت در امور پارلمانی، غلام نبی فراهی وزیر فعلی دولت در امور پارلمانی به حیث وزیر دولت در امور تروریزم، فیض الله ذکی معاون مشاور امنیت ملی به حیث نامزد وزارت کار و امور اجتماعی و عبدالکریم خدام به حیث والی سمنگان منصوب شدند.

در اعلامیه ای ریاست جمهوری افغانستان آمده است که وزارت دولت در امور توریزم جدیدا ایجاد شده است. این مقرری های جدیدی در زمانی صورتی می گیرد که تنش های سیاسی نیز پس از برکناری احمد ضیاء مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومت داری خوب بالا گرفته است.

فیض الله ذکی که به عنوان نامزد وزارت کار و امور اجتماعی معرفی شده از افراد نزدیک به جنرال دوستم معاون اول رییس جمهور است. این در حالی است که، روابط رییس جمهور و معاون اول در ماه های اخیر به شدت تنش آلود بوده است.

30 / حمل 1396
#