چپس الغوچک؛ کارخانه ای که با 1 هزار افغانی آغاز شد |
چپس الغوچک؛ کارخانه ای که با ۱ هزار افغانی آغاز شد

چپس الغوچک؛ کارخانه ای که با ۱ هزار افغانی آغاز شد

خبرنگار

فرشته سروری
خبرنگار

۴ / میزان ۱۳۹۵ | دیدگاه ۱
Image Title

۱- کارخانه تولیدی چپس الغوچک را یک خانم افغان در بامیان هشت سال قبل ساخته و تنها کارخانه تولیدی چپس در آن ولایت است.

the-dish

۲- کارخانه الغوچک با یک هزار افغانی سرمایه گذاری بنا نهاده و اکنون با آن که میزان سرمایه اش را بازگو نمی کنند، اما شماری زیادی کارمند زن دارد.

packing

۳- این کارخانه روزانه حدود ۱۴۰ کیلو کچالو را مصرف می کند و چپس تولید می نماید.

chips

۴- کارخانه تولیدی چپس الغوچک ۲۰ کارمند دارد که ۱۸ تن آن ها زنان می باشند و دو تن دیگر آن مردان اند.

workers-pic

۵- تولیدات چپس این کارخانه در بازار بامیان به مصرف می رسد و خارج از آن هنوز توسعه نیافته است.

packed-chips

۶- این کاخارنه تولید چپس با چندین مکتب و نهاد دیگر قرارداد دارد و برای آن ها چپس بامیانی عرضه می کند.

ready

۷- مریم محمدی بنیان گذار این کارخانه تولیدی می گوید که سرمایه کافی ندارد و خواهان حمایت دولتی و نهادهای بین المللی می باشد.

 

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان بامیان خبرنامه دولت افغانستان کارخانه ی چپس کچالوی بامیان مکاتب نهادهای بین المللی

مطالب مشابه

۱ comment