image

کودکان مسلح؛ 12 تصویر شوکه کننده کودکان افغان با سلاح

کودکان مسلح؛ 12 تصویر شوکه کننده کودکان افغان با سلاح

کودکان افغان نسل های جنگ اند. حتی در یک دهه گذشته، نیز روحیه جنگ و سلاح در میان بسیاری از خانواده های افغان وجود دارد و شاید بیشتر شده است.

داعش سال گذشته نوار های ویدئویی را از آموزش سلاح و کار با اسلحه به کودکان افغان در شرق افغانستان منتشر کرد.

خبرنامه سری زده به رسانه های اجتماعی و در جستجوی ابتدایی دریافته که تصاویر فراوانی از کودکان افغان با سلاح در خانه ها و کوچه ها دیده می شود. این فرهنگ، بیانگر پرورش نسل جدید در میان خشونت در افغانستان است.

1- قنداق کردن نوزاد با شرید مرمی

born-to-fight

2- عکس یادگاری پسر بچه با اسلحه‌ی پدر

kid-with-weapon

3- کلاشنکف پدر و حیرت پسر بچه

AK-47

4- دختری با تفنگ و سلاح

armed-girls

5- سربازگیری از میان کودکان

armed-kid

6- داعش در حال آموزش سلاح به کودکان

training

7- سلاح به جای قلم

alert

8- فلم ها مشوق علاقه به سلاح

victory

9- آموزش شجاعت با سلاح

Innocence

10- سلاح اسباب بازی کودکان

village

11- سلفی اسلحه به دستان با یک طفل

gunpoint

12- نشانه زنی کودکی با سلاح

target