رفتار اشتباه همسر تان

طبیعی است که بخشش زمان ببرد. اما برخی اوقات آن قدر طولانی می شود که فکرش را هم نمی کنید. گاهی اوقات، این تقصیر خود ما است. گاهی کارهایی انجام می دهید که بخشش را برای همسرتان دشوار می کند. آیا از خود می پرسید: “چرا همسرم مرا نمی بخشد؟”. پس باید بدانید رفتار اشتباه همسر تان را وادار می کند شما را نبخشد. فکر کنید چه کاری انجام داده اید که بخشش را برای همسرتان سخت کرده و نمی تواند شما را ببخشد.

رفتار اشتباه همسر؛ انکار اشتباهات

انکار یک مکانیسم دفاعی رایج است. شاید شما در حال انکار اشتباهی هستید که انجام داده اید. بله هیچ کسی نمی خواهد قبول کند مرتکب اشتباهی شده که پس از آن باید عذرخواهی نیز بکند. اما انکار اشتباه درست زمانی که همسرتان می خواهد دلیل آن را بداند، بیشتر او را اذیت می کند. وقتی او می خواهد در مورد رفتار شما صحبت کند و شما اشتباه خود را نه تنها گردن نمی گیرید بلکه انکار می کنید به او آسیب روحی شدیدتری می زنید که راه را برای بخشش سخت تر می کند. و این وضعیت حتی می تواند تا سوء استفاده عاطفی پیش برود.

اگر از خود می پرسید: “چرا همسرم مرا نمی بخشد؟” شاید نیاز باشد تا شما اشتباهات خود را درک کنید، بپذیرید و برای جبران اقدام کنید.

درک نکردن همسرتان

امتناع از یادگیری، امتناع از عشق ورزیدن است. وقتی همسرتان به شما یادآوری می کند با انجام کاری او را اذیت کرده اید. اما شما بارها و بارها با همان روش او را ناراحت می کنید، به او نشان می دهید که احساسات، نظر و افکار همسرتان برای شما مهم نیست. صرف نظر از این که بعد از انجام اشتباه چه می گویید یا چطور عذرخواهی می کنید، صدای اعمال تان بلندتر از گفتارتان است. اگر به انجام همان کار اشتباه ادامه دهید احساس پشیمانی در صدایتان یا معذرت خواهی هیچ فایده ای نخواهد داشت. در واقع شما نمی خواهید همسرتان را درک کنید، امتناع از یادگیری، امتناع از عشق ورزیدن است. حقیقت این است که شما به همسرتان صدمه زده اید. و اگر واقعا نخواهید دست از انجام عادات و رفتارهای اشتباه بردارید، راه را برای بخشش خود می بندید.

اگر از خود می پرسید “چرا همسرم مرا نمی بخشد؟” شاید دلیل آن تکرار اشتباهاتی است که نمی خواهید از انجام آن ها دست بردارید.

رفتار اشتباه همسر؛ طلب ​​بخشش

آیا تا به حال شده است که شخصی به شما بگوید که باید او را ببخشید؟ آن لحظه چه حسی داشتید؟ آیا فقط این جمله باعث شد او را ببخشید؟ حتما می گویید نه. بلکه بخشش آسان نیست. بخشش، مانند عشق، چیزی نیست که بتوانید به آن ملزم شوید. باید برای برای آن آزادی داشته باشید، باید خودتان بخواهید که عشق بورزید یا کسی را ببخشید.

اگر از خود می پرسید: “چرا همسرم مرا نمی بخشد؟” شاید جواب این باشد که به او دستور می دهید تا شما را ببخشد، نه فضا برای تصمیم. به او اجازه بدهید خودش تصمیم بگیرد شما را ببخشد و برای حس بخشش، صادقانه تلاش کنید اشتباه خود را جبران کنید.

امتناع از بخشش او

همان طور که شما همسرتان را اذیت کرده اید، بدون شک او نیز شما را اذیت کرده و به شما آسیب رسانده است. اما اگر می خواهید بخشیده شوید، باید اول ببخشید. وقتی تصمیم می گیرید طرف مقابل خود را ببخشید در واقع او را نیز تشویق می کنید شما را ببخشد و ناراحتی هایتان پایان پیدا کند.

اگر از خود می پرسید: “چرا همسرم مرا نمی بخشد؟” شاید لازم باشد اول شما او را ببخشید.

بیشتر بخوانید:

راهکارهای عالی برای موفقیت در کار: چگونه کارهای دلخواه را با موفقیت انجام دهید؟

۱۰ نکته موثر در کسب و کار برای موفقیت و دستیابی به اهداف

شکوفایی کسب و کار: کارگران شاد عامل اصلی موفقیت کسب و کارها هستند!

کلید موفقیت در زندگی: ۵ راهکار موثر برای رسیدن به موفقیت در زندگی

موفقیت در کسب و کار: ۵ راهکار ساده جهت توسعه شخصیتی در محل کار

۵ بهترین زبان بدن برای مصاحبه کاری که کمک تان می کند موفقیت آمیز عمل کنید