راهنمایی مردان

زنان اغلب خیلی سخت ذهن مردان را می خوانند و درک می کنند. آن ها دائما از خود می پرسند چرا وقتی مردها گم می شوند نمی توانند یا نمی خواهند از دیگران راهنمایی بگیرند؟ چرا وقتی نمی دانند کاری را انجام دهند نمی توانند یک دفترچه راهنمای آموزشی بخوانند؟ چرا آن ها نمی توانند یک کتاب خودیاری در مورد تقویت روابط خود بخوانند، در حالی که می تواند به آن ها کمک کند که مهارت های خود را افزایش دهند؟ در واقع راهنمایی مردان یا قبول این حرف از طرف زنان خیلی سخت است و دلایل خودش را دارد که در این مطلب آورده شده است.

حتما همیشه یک ضرب المثل قدیمی را شنیده اید که می گوید “زنان احساساتی و مردان منطقی” هستند. اما آیا واقعا چنین است؟

پس چگونه مردان وقتی چیزی را نمی دانند، عقلانی عمل نمی کنند؟

در ابتدا ممکن است خنده دار به نظر برسد، اما منطق می تواند ما را به جهات مختلفی سوق دهد. آن چه غیرمنطقی به نظر می رسد ممکن است در واقع کاملا منطقی باشد، فقط اگر منطق پشت آن را درک کنید. بنابراین، اجازه دهید با سه اصل اصلی عمل کرد ذهن مردانه شما را آشنا کنیم.

راهنمایی مردان

مردان ترجیح می دهند با انجام دادن یاد بگیرند، نه با گفتن این که چه کار کنند.

به همین دلیل است که پسرها معمولا به خوبی دختران در مدرسه درس نمی خوانند. آن ها نمی خواهند یک جا بنشینند و گوش کنند. آن ها می خواهند آزمایش کنند، جابجا کنند و راه حل ها را خودشان پیدا کنند.

مردان بالغ به راحتی این بخش از ذهن خود را رها نمی کنند. از این رو، اگر مردی گم شود، راهنمایی خواستن او از دیگران مانند اعتراف به شکست است. او مجبور شده درخواست به کمک کند. زیرا خودش نمی توانسته آن موضوع را درک کند. چقدر تحقیر کننده! بله مردان فکر می کنند این وضع برای آن ها تحقیر آمیز و درست ماند یک شکست است.

راهنمایی مردان؛ مردان می خواهند برنده شوند

مردان می خواهند پیروز ظاهر شوند. آن ها می خواهند همه را متاثر کند. حتی آن ها در صورت لزوم به تنهایی دست به انجام کار ها خواهد زد. بنابراین در مشکلات او را به چالش نکشید. به خصوص اگر راه حلی را پیشنهاد می کنید که به نظر شما کاملا منطقی است، اما با هدف او مخالف باشد. اگر او را تحت فشار قرار دادید تا این کار را به روش «منطقی» انجام دهد، تعجب نکنید اگر به جای تشکر بابت پیشنهادتان، به شما بگوید که دست نگهدارید و او را تنها بگذارید.

مرد ها می خواهند قوی باشند

مرد ها نمی خواهند به آن ها گفته شود که چه کار کنند. کتاب خودیاری یا راهنما بخواند؟ نه، این فقط سبب می شود که آن ها احساس آسیب پذیری کنند. این کتاب ها فقط به او یادآوری خواهد کرد که چه کار اشتباهی انجام می دهد. این کتاب به او می گوید که چگونه باید کارها را انجام دهد. اما چه کسی به چنین پیشنهاداتی نیاز دارد؟ او در زندگی با همه چیز به خوبی کنار آمده می آید. پس چرا تغییر کند؟ در حالی که مرد ها از تغییر واهمه دارند. آن ها زندگی شان و طرز فکرشان را همان طور که هست دوست دارند و برای تغییر هیچ تلاشی نمی کنند.

بنابراین به آن ها اجازه دهید خودشان امتحان کنند، راه حل ها را خودشان پیدا کنند. از شکایت کردن پشت سر او دست بردارید. اجازه دهید زمان بگذرد و اوضاع خود به خود بهتر شود. او خودش چنین می خواهد.

ذهن مردانه برای بسیاری از زنان پدیده عجیبی است. اما کافی است یکدیگر را درک کنند و هر روز به آن چه هستند احترام بگذارند.