بهترین راه برای اقدام به طلاق توافقی

یکی از دعاوی که در سال های اخیر افزایش زیادی داشته است دعاوی مربوط به طلاق توافقی می‌باشد که زوجین بدواً در خصوص طلاق بر سر مسائلی مانند مهریه، نفقه، اجرت المثل، حضانت فرزند توافق نموده و سپس با طی مراحل قانونی مربوط به طلاق توافقی درخواست خود را ثبت نموده و طی بازه ای که مشخص شده است نسبت به طلاق اقدام می‌نمایند. به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می‌شود که زوجین به هر دلیلی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آن ها در خصوص ملاقات فرزندان و دیگر موارد داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود. می‌توان گفت که در طلاق توافقی، موارد بسیاری وجود دارد و به عنوان مثال، زوجین توافق می‌کنند که زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد یا کل آن را دریافت کند و یا با شرایط توافق شده مهریه پرداخت شود و یا حتی قسمتی مهریه را ببخشد و قسمتی دیگر پرداخت شود. بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد شد و قابلیت اجرا دارد.

مراحل انجام طلاق توافقی

  • مراجعه به سایت اینترنتی سامانه تصمیم به آدرس مندرج در پایین صفحه و اخذ نوبت و آدرس جهت انجام مشاوره و غربالگری طلاق توافقی، لازم به توضیح است این جلسات مشاوره در شش قسمت و فاصله بین هر دوره جلسه باید 10 روز باشد که مجمعاً 60 روز به طول می‌انجامد.
  • یکی دیگر از مراحل طلاق توافقی مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست طلاق توافقی؛ البته همانطور که در بالا گفته شد در صورت که برای طلاق توافقی وکیل انتخاب کرده باشید، این مرحله به وسیله وکیل دادگستری انجام می‌شود و نیازی به وجود زوجین نیست.
  • بعد از ثبت دادخواست با توجه به این که ذاتا خواهان طلاق توافقی یا همان طلاق خلع خواهان زوجه است و زوج خوانده، دادخواست به دادگاه فرستاده می‌شود که آدرسی اعلامی مرد در آن نشانی واقع شده باشد البته ممکن است در عمل با مسامحه و اشتباه به کیفیت دیگری عمل شده باشد.
  • پس از وصول دادخواست به شعبه ارجاع شده برای طرفین یا وکلای دادگستری آنها یک پیامک یا اس ام اس برای تعیین وقت رسیدگی می‌رود. البته در صورتی که دادخواست ناقص باشند یا ضمایم ناقص باشد قبل از هر چیز از طریق اس ام اس به خواهان برای رفع نقص اخطار داده می‌شود.

هزینه طلاق توافقی چقدر است؟

مسلما هزینه طلاق توافقی به نسبت سایر طلاق ها کمتر می‌باشد. هزینه های طلاق در چندین مرحله پرداخت می‌شود و شامل مواردی همچون ثبت درخواست طلاق، هزینه جاری شدن صیغه طلاق در دفترخانه و هزینه مشاوره خانواده می‌باشد. حال اگر هر کدام از زوجین وکیل بگیرند نیز هزینه ای جداگانه پرداخت خواهند کرد. به خاطر این که طلاق توافقی است، هزینه دادرسی بر عهده فردی می‌باشد که برای اولین بار دادخواست طلاق را به دادگاه مطرح می‌کند که اگر هر دو نفر توافق کنند، هزینه دادخواست  توسط دو طرف پرداخت خواهد شد.

مدارک مورد نیاز در طلاق توافقی

مدارک لازم جهت طلاق توافقی نیز عقدنامه و شناسنامه و همچنین کارت ملی زن و شوهر است. اگر شما کارت ملی خود را در دسترس ندارید اما شماره ملی خود را بدانید جهت ثبت کردن درخواست جهت طلاق توافقی مشکلی نخواهد بود. در شرایطی که عقدنامه در دسترس نیست، می‌بایست که به همان دفترخانه ای که در آن ازدواج نموده اید مراجعه نمایید و یک رونوشت بگیرید. اما بعد از صادر شدن رای طلاق به صورت تفاهمی بر اساس مواد 35 و 36 درباره قانون حمایت از خانواده اگر که مرد پشیمان گردد و نیز به دفترخانه جهت ثبت طلاق مراجعه نکند امکان ثبت نمودن طلاق نیز وجود ندارد مگر در صورتی که زن از مرد در کنار رای دادگاه و یا به شکل وکالت در امر طلاق نیز، وکالت برای مراجعه کردن به دفترخانه جهت ثبت طلاق را نیز داشته باشد.

توافق نامه طلاق به صورت توافقی چیست؟

بعد از فرایند ثبت طلاق در صورت عدم نزدیکی زوجین با ارائه حکم دادگاه و طلاق نامه به اداره ثبت احوال زوجین می‌توانند شناسنامه را تعویض کرد و شناسنامه سفید اخذ کرد و در صورت نزدیکی زوجین فقط با ثبت ازدواج بعدی شناسنامه تعویض خواهد شد. شایان ذکر است آنچه گفته شد صرفا رویه دادگاه های خانواده تهران است و در خصوص سایر شهرستان ها بهتر از دادگاه ویا وکلای شهر خود اطلاعات خود را تکمیل نمایید.