بیماری همه گیر کووید-۱۹ جنبه‌های حیاتی زندگی مردم- امور مالی، کار، معاشرت – را مختل کرده است، روندی که به طور بالقوه بر سلامت روانی آنها تأثیر می‌گذارد. این امر منجر به افزایش ناراحتی روحی در افراد بسیاری در کشورهای جهان شده است.

محققان این روند را به عوامل مختلفی نسبت می‌دهند، از جمله ترس از تأثیر همه گیری بر اقتصاد، نگرانی از افزایش تعداد موارد کووید-۱۹ و فاصله گذاری فیزیکی.

با ارائه واکسن‌های کووید -19، گروهی از دانشمندان دست به مطالعه ای زدند تا بهبود سلامت روانی افرادی که واکسن دریافت کرده بودند را با آنهایی که واکسن دریافت نکرده بودند مقایسه کنند. نتایج در مقاله‌ای در مجله PLOS ONE آمده است.

دانشمندان به این نتیجه رسیده‌اند که “دریافت اولین دوز کووید-۱۹ منجر به بهبود قابل توجهی در سلامت روان می‌شود.”

داکتر فرانسیسکو پرز آرس، اقتصاددان در USC در واشنگتن، یکی از عاملین اصلی مطالعه، این مطالعه را که در مارچ 2020 آغاز شد، برای Medical News Today توصیف کرد.

“در اوایل این بیماری همه گیر، در مارچ 2020، ما پانلی را برای ردیابی تأثیرات متعدد این بیماری همه گیر بر چندین پیامد، از جمله سلامت روان، آغاز کردیم. وی گفت: اعضای پنل ما، هر 2 هفته یکبار به نظرسنجی‌ها پاسخ دادند، روندی که به ما این امکان را داده است تا مسیرها را در متغیرهای زیادی مانند سلامت روان و وضعیت واکسیناسیون دنبال کنیم.

وی در پایان گفت: “بررسی تأثیر واکسیناسیون به ما این امکان را می‌دهد که بررسی کنیم میزان کاهش خطرات سلامتی تا چه حد پریشانی روانی را برطرف می‌کند.”

بررسی مشکلات روحی – روانی و وضعیت واکسیناسیون

داکتر پرز آرس و همکارانش 8003 شرکت کننده بزرگسال را بین 10 مارچ 2020 و 31 مارچ 2021  مورد بررسی قرار دادند.

شرکت کنندگان به سوالات مربوط به وضعیت واکسن کووید-۱۹ و سطوح پریشانی روانی خودشان پاسخ دادند، که محققان سپس آنها را با استفاده از پرسشنامه سلامت روان (PHQ-4) ارزیابی کردند.

 

بین 1 اپریل 2020 و 16 فبروری 2021، نویسندگان مطالعه پاسخ‌ها را هر 2 هفته یک بار اندازه گیری کردند. پس از آن دوره، آنها را هر 4 هفته اندازه گیری کردند. در مجموع، کل داده‌ها شامل حدود 157،227 مشاهده بود.

تفسیر نتایج

نویسندگان مطالعه داده‌ها را با استفاده از دو پارامتر تجزیه و تحلیل کردند: سطح پریشانی روانی و وضعیت واکسیناسیون.

آنها سطح پریشانی را با کمک پرسشنامه PHQ-4 اندازه گیری کردند که به ترتیب از دو مورد برای اندازه گیری علائم افسردگی و اضطراب استفاده می‌کند.

آنها پاسخهای هر بخش را بین 0 تا 4 درجه بندی کردند و سپس آنها را جمع بندی کردند تا دامنه شاخصی بین 0 تا 16 ایجاد کنند. اعداد بالاتر در مقیاس با سطوح بالاتری از ناراحتی روانی ارتباط داشت.

از دسامبر 2020، پاسخ دهندگان پاسخ دادند که آیا اولین واکسن کووید-۱۹ را دریافت کرده اند یا خیر. بر اساس پاسخها، دانشمندان رقم‌های خاصی را به شرکت کنندگان اختصاص دادند.

آنها از این مقادیر برای مقایسه مسیر سلامت روانی افرادی که در طول مطالعه واکسن دریافت کرده اند با مسیر سلامت روانی افرادی که هرگز واکسن دریافت نکرده اند، استفاده کردند.

نتایج نشان می‌دهد که هر دو گروه جهت مشابهی تا دسامبر 2020، زمانی که اولین واکسن در دسترس قرار گرفت، داشتند. پس از آن زمان، تفاوت قابل توجهی در سطح پایه سلامت روان در هر دو گروه وجود داشت.

این باعث شد که محققان به این نتیجه برسند که تزریق اولین واکسن اثرات کوتاه مدت مستقیم دارد.