فعالان مدنی و خبرنگاران ولایت دایکندی امروز از وضعیت امنیتی در این ولایت ابراز نگرانی کرده و اعلام کردند که فعالان مدنی، رسانه ی و آنانی که در راستای ارزش های حقوق بشری کار کرده اند، در معرض خطر قرار دارد.

دفتر هییت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما امروز نشستی را پیرامون نگرانی ها از وضعیت امنیتی و چالش ها فرا راه نهاد مدنی و رسانه ی در نیلی مرکز دایکندی برگزار کردند.

سید محمد انور شهاب، رییس شبکه جامعه مدنی دایکندی می گوید که فعالان مدنی و رسانه ی در این ولایت همواره در راستای ارزش های حقوق بشری و حمایت از نظام کار کرده اند، به این لحاظ با حاکم شدن طالبان، آنان اولین اشخاص مورد هدف طالبان خواهند بود.

او گفت که آنان نگران جان خبرنگاران و اعضای خانواده این قشر می باشد. به گفته ی شهاب، وضعیت اکنون نیز بالای رسانه ها تاثیر جدی کرده و رسانه ها در معرض سقوط قرار دارد.

رییس شبکه جامعه مدنی تصریح کرد که طالبان در دایکندی در میان مردم جایگاه ندارد، با توجه به این که مردم در حمایت از نیروهای امینتی در مقابل طالبان ایستاده است اگر ولایت سقوط کند عامل اصلی آن حکومت می باشد.

فعالان مدنی دایکندی در این نشست گفتند که با توجه به نبود والی، کمبود امکانات و مهمات برای نیروهای امنیتی و کمبود نیروی امنیتی یکی از چالش های جدی امنیتی فرا راه مردم دایکندی می باشد.

خبرنگاران دایکندی از عدم دسترسی به اطلاعات، محدودیت آزادی بیان، سرکوب کنشگران و نبود امکانات محافظتی برای خبرنگاران انتقاد کردند.

سلطان علی جوادی خبرنگار و فعال مدنی می گوید که آزادی بیان به شکل بی سابقه مورد دست برد قرار میگیرد و هیچ کس حاضر به پاسخ گوی نیست. او گفت کسانی که انتقاد می کنند از سوی حکومت جلب می شود. او هشدار داد که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد ارزش های حقوق بشری، دموکراسی و آزادی بیان کم کم از بین خواهد رفت.

آنان از عدم مصوونیت جان خبرنگاران انتقاد کرد و گفت که نهادهای بین المللی میان خبرنگاران محلی و بین المللی تفاوت قایل است، در صورتی که به گفته ی آنان خبرنگاران محلی همواره همگام با حکومت در جهت نشر گزارش ها کار کرده اند. از این رو آنان بیشتر از همه در معرض تهدید است.

با این همه آنان از نهادهای بین المللی انتقاد کرده و گفتند که آنان با تشدید جنگ خاموش بوده و سکوت اختیار کرده اند. از این رو این فعالان مدنی از نهادهای بین المللی به خصوص یوناما خواست که اقدامات لازم را پیرامون نگرانی های فعالان مدنی اتخاذ کند.

این درحالی است که از حدود دوماه به این طرف جنگ و درگیری وقفه ی در ولسوالی پاتوی دایکندی ادامه دارد؛ دو شب قبل برای اولین بار طالبان بالای منطقه غور از مربوطات مرکز این ولایت حمله کردند. اکنون نیز فعالان مدنی می گویند که تهدیدات خیلی بالا به خاطر تصرف ولایت دایکندی وجود دارد.