وزارت دولت در امور رسیده‌گی به حوادث اعلام کرد که از دو ماه به این سو 17 هزار خانواده از ولایت مختلف به خصوص ولایات شمال‌ شرقی به کابل بیجا شده و دولت قصد دارد که برای 10 هزار خانواده بیجا شده در کابل کمپ ایجاد کند.

غلام بهاءالدین جیلانی، وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث امروز سه‌شبنه (19 اسد) در نشست خبری گفت که امکان دارد آمار بیجاشدگان بیشتر از این باشد و با رسیدن کاروان‌های آواره‌گان از ولایات تخار و قندوز شمار خانواده‌های بیجا شده به 30 هزار خانواده برسد.

جیلانی افزود که به این بیجا‌شده‌گان کمک‌ مواد غدایی توزیع شده و دولت قصد دارد تا یک هفته دیگر، کمپ های موقت را برای اسکان موقت این خانواده‌ها در ساحات مختلف کابل از جمله بگرامی و باریک آب بسازد.

جیلانی همچنین در صحبت های خود گفته که در حال حاضر رقم زیادی از بیجا شده‌گان داخلی در کشور وجود دارد که به کمک‌های مواد غذایی و غیرغذایی نیاز دارند.

به گفته آقای جیلانی شمار بیجا شده‌گان از ولایت شمال شرقی کشور افزایش یافته و این آواره‌گان در ساحات کوتل خیرخانه و شهرنو جابه‌جا شده‌اند.

در عین حال او از نهادهای کمک رسان بین المللی خواستار کمک به بیجاشدگان جنگ در افغانستان شد.

به گفته او در حال حاضر وزارت‌های دولت در امور رسیده‌گی به حوادث و مهاجرین و عودت کننده‌گان همراه با ولایت کابل یک کمیته مشترک اضطرار را برای رسیده‌گی به بیجاشده‌گان ایجاد کرده است. همچنین قرار است از تأسیسات عامه نیز برای اسکان این آواره‌گان استفاده شود.

طبق اعلام این وزارت در دو ماه گذشته 60 هزار خانواده از ولایات مختلف کشور بیجا شده‌ که از این میان به 53 هزار خانواده کمک‌های نقدی، غذایی و غیر غذایی توزیع شده است.

بیشتر این بیجاشده‌گان از ولایات هلمند، قندهار و فاریاب می‌باشد.

غلام بهاءالدین جیلانی ضمن قدردانی از عملکرد نهادهای بین المللی برای کمک رسانی به بیجاشده‌گان داخلی از حوادث طبیعی و جنگ، از نهادها خواست تا کمک‌های بشردوستانه‌‌ خود را در مراکز ولایات و کابل با این وزارت هماهنگ کنند.

او همچنین از سازمان ملل خواست تا برای توقف جنگ بر طالبان فشار وارد کند.

نشست ویژه کمیته حالت اضطرار در کابل

در خبری دیگر، دفتر مطبوعاتی ولایت کابل اعلام کرده که ضمن رسیده‌گی فوری به بیجاشده‌گان جنگ در کابل، برای آن‌ها مکان‌ مناسب سکونت در نظر گرفته می‌شود.

دفتر مطبوعاتی ولایت کابل با نشر خبرنامه‌ از نشست ویژه کمیته حالت اضطرار به ریاست محمدیعقوب حیدری والی کابل خبر داده است.

در این نشست که امروز سه‌شنبه (19 اسد) برگزار شده، در مورد وضعیت بیجاشده‌گان جنگ که از ولایات مختلف به کابل آمده‌اند، با اعضای کمیته حالت اضطرار، پیرامون انتقال، فراهم‌سازی خدمات درمانی و جلب کمک‌های نهادهای همکار صحبت کرده‌اند.

بر اساس خبرنامه، والی کابل به اداره‌های مهاجرین و مبارزه با حوادث طبیعی این ولایت هدایت داده تا به گونه مشترک، بیجا شده‌گان را سروی و به نیازمندی‌های آنان رسیده‌گی عاجل صورت گیرد.

در پایان این نشست، به ریاست صحت عامه کابل نیز وظیفه داده شده تا از طریق تیم‌های سیار صحی، برای بیجا شده‌گان خدمات درمانی فراهم و ارائه کنند.