قول‌اردوی ۲۰۹شاهین در شمال کشور با نشر خبرنامه‌ی گفته است که در نتیجه حملات هوایی نیروهای امنیتی در مرز میان ولسوالی های دره‌صوف بالا و پایین ولایت سمنگان، مولوی انس والی نام نهاد گروه طالبان برای بامیان با 40 تن از جنگجویان این گروه کشته شده اند.

به نقل از خبرنامه این رویداد شام روز گذشته رخ داده است که ۱۳جنگجوی طالبان زخمی شده اند.

قول‌اردوی ۲۰۹ شاهین تایید کرده است که مولوی انس مسئولیت جنگ در ولسوالی های بالا و پایین دره صوف ولایت سمنگان را به عهده داشت.

اما سخنگویان گروه طالبان تاکنون در این مورد چیزی نگفته‌اند.

جنبش تکبیر این بار در بامیان

از سویی ساکنین بامیان با نعره‌ تکبیر و فیرهای هوایی از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی اعلام پشتیبانی کردند.

حوالی ساعت ۹ شب گذشته صدها زن و مرد بامیانی بر بام خانه های خود برآمده و با سر دادن نعره تکبیر(الله اکبر) و فیرهای هوایی از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی بر ضد طالبان اعلام پشتیبانی کرده‌اند.

ابتدا فیرهای هوایی هم‌زمان با نعره تکبیر در شهر بامیان موجب نگرانی شماری از باشندگان این شهر شدند. پولیس بامیان نیز با نشر خبرنامه از نعره تکبیر استقبال کرده و گفته بود، افرادی که از این فرصت برای برهم زدن نظم عامه اقدام کنند مورد پی‌گرد قرار می‌گیرند.

اما سرور جوادی معین پالیسی و مسلکی اداره مستقل ارگان های محلی به طرف‌داری از فیر کنندگان  در نشانی فیسبوک اش نوشت که “قلم به دستان بامیانی! بر مردم عیب نگیرید و بدتر از آن، به مردم طعنه نزنید؛ اگر دیروز شهر را خالی کردند برای آن بود که امید و باوری به مقاومت نداشتند و حالا با امید و باور صدای تکبیر و گلوله را یکجا به دشمن پیام می دهند.”

همزمان با این شب گذشته کارزار شب‌هنگام نعره تکبیر به پشتیبانی از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی علیه طالبان در چندین ولایت از جمله کابل پایتخت نیز جریان داشت، که برخی سفارت خانه های کشور های همسایه مانند ایران نیز به این کارزار پیوسته‌ بودن.

کارزار نعره تکبیر که از هرات آغاز شده است اکنون در بیشتر ولایت ها گسترش یافته و مردم با سر دادن “الله اکبر” علیه طالبان بسیج شده اند.

اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در واکنش به کارزار نعره تکبیر از سوی شهروندان کشور به حمایت از نیروهای امنیتی و بسیج مردمی در توییتی گفته است که” این شعار ماست، این شعار غلامان آمریکایی و سیکولر ها نیست.”