از شب گذشته تا کنون لیست 24 نفری کشته‌های مرکز آموزشی کوثر دانش در صفحات و گروه های اجتماعی در حال بازنشر است. همه آن ها به جز یک نفر بین سنین 18 تا 24 سال هستند.

مقامات امنیتی میزان تلفات را 24 کشته و 57 زخمی گزارش داده‌اند.

حوالی ساعت ۴:۳۰ عصر روز گذشته مرکز آموزشی کوثر دانش در ساحه پل خشک از مربوطات حوزه سیزدهم کابل هدف انفجار یک حمله کننده انتحاری قرار گرفت. این حمله پس از آن صورت گرفت که یک حمله کننده انتحاری می خواست وارد این مرکز شود اما قبل از رسیدن به هدف خود را انفجار داد.

مرکز آموزشی کوثر دانش در کوچه بن بستی قرار دارد که همراه با آن دو مرکز آموزشی دیگر نیز فعالیت می‌کند.

محافظ مرکز آموزشی کوثر

روز گذشته زمانی که فرد انتحار کننده وارد کوچه شده محمد هادی یکی از محافظین مرکز آموزشی کوثر دانش با بی سیم به محمد حسین یکی دیگر از محافظین این مرکز خبر داده که فرد مشکوکی وارد کوچه شده است و خود نیز از پشت سر او وارد کوچه می‌شود اما محمدحسین زودتر به او رسیده و فرد مهاجم قبل از ورود به کورس خود را منفجر می‌کند.

محمدحسین که نزدیک به 3 سال محافظ این مرکز آموزشی بوده روز گذشته حین نزدیک شدن و متوقف کردن فرد انتحار کننده کشته شده است اما محمدهادی زخمی بوده و در شفاخانه به سر می‌برد.

محمدحسین تنها نان آورده خانواده خود بوده که 7 فرزند دارد و بزرگترین فرزندش 12 سال سن دارد. پس از او اکنون هیچ کسی نیست تا مصارف و هزینه های زندگی اش را تامین کند.

محمد رحیمی، یکی از اساتید این مرکز در صحبت به خبرنامه گفت که ای محافظ کرایه نشین بود و بزرگترین فرزند او یک دختر است که به مکتب می‌رود.

محمدحسین که نزدیک به 3 سال محافظ این مرکز آموزشی بوده روز گذشته حین نزدیک شدن و متوقف کردن فرد انتحار کننده کشته شده است اما محمدهادی زخمی بوده و در شفاخانه به سر می‌برد
محمدحسین که نزدیک به 3 سال محافظ این مرکز آموزشی بوده روز گذشته حین نزدیک شدن و متوقف کردن فرد انتحار کننده کشته شده است اما محمدهادی زخمی بوده و در شفاخانه به سر می‌برد

آقای رحیمی دیروز زمانی که به تازگی یک ساعت درسی را تمام کرده و منتظر ساعت دیگر بوده صدای مهیب انفجار را می‌شنود و به بیرون کورس می‌رود.

او گفت: “ساحه کورس یک ساحه شلوغ است که درخود کوچه یک مرکز آموزشی زبان انگلیسی و یک مکتب هم است اما دقیق معلوم نیست که آمار تلفات و زخمی ها چقدر است. پس از انفجار همه شاگردان به خصوص دخترها بیشتر ترسیده بودند اما پسرها در انتقال زخمی ها همکاری کردند ولی این حادثه بر روان همه آن ها تاثیر شدیدی داشت.”

ناظر حسین حسین پور، موسس مرکز آموزشی کوثر دانش در صحفه فسبوک خود نوشته است: “یادم است در اولین روز تاسیس کوثردانش برای همکارانم گفتم که کمرتان را محکم ببندید، هرسال باید برلبان شاگردان و خانواده های شان «لبخند» بکاریم. در این مدتِ هفت سال، سه بار اول نمره عمومی کانکور و هم چنان درجه های بلند کانکور از دانش آموزان این مرکز بودند. امشب درمیان اشک و اندوه به شهید محمدحسین و دانش آموزان شهید فکر می کنم. به بدن های زخم خورده عزیزانم و روان مجروح یک ملت گریه می کنم. به سیاه ترین روز زندگیم می اندیشم و در ذهنم معمای حل ناشده دارم؛ به راستی در آن روز، من لبخند کاشتم یا اشک؟”

یادم است در اولین روز تاسیس کوثردانش برای همکارانم گفتم که کمرتان را محکم ببندید، هرسال باید برلبان شاگردان و خانواده…

Posted by Nazer Hussain Hussain Poor on Saturday, October 24, 2020

میثم 19 ساله

در کنار محمدحسین که برای پیش گیری از یک حادثه جز اولین نفراتی بود که دیروز جانش را از دست داد، میثم اندیشه یکی از24 نفری است که روز گذشته انفجار جان او را نیز گرفت.

او که تنها 19 سال سن داشت برای امتحان کنکور درس می‌خواند تا به قول خودش این بار او اول نمره کنکور سراسری کشور باشد.

متولد ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بود و فارغ صنف دوازده و چهارمین برادر از جمع 8 خواهر و برادرانش که همیشه مشوق و حامی او بودند.

دیروز ظهر آماده می‌شود به صنف درسی اش برود، لباسی که چند روز قبل خریده بود را می‌پوشد از خانم برادرش می‌پرسد “استایلم چطور است؟ خوب معلوم می‌شوم و در جواب می‌شنود که تو همیشه خوش سلیقه‌ایی” و میثم خوش و خندان خانه را ترک می‌کند.

5 دقیقه قبل از انفجار به واحد اندیشه برادر بزرگش زنگ می‌زند و می‌گوید امروز زودتر رخصت شده و می‌خواهد با او یک جا به خانه برود ولی پس از لحظاتی بعد بار دیگر تلفن واحد اندیشه زنگ می‌خورد و می‌گویند انفجار شده است.

میثم اندیشه یکی از24 نفری است که روز گذشته انفجار جان او را نیز گرفت
میثم اندیشه یکی از24 نفری است که روز گذشته انفجار جان او را نیز گرفت

آقای اندیشه به خبرنامه گفت: “از دوستان جویا شدم که انفجار کجا رخ داده و بیشتری ها گفتند که شاید یا مارکت بهارسراب است یا برچی سیتی سنتر ولی ثانیه‌ایی نگذشت که گفتند کورس کوثر دانش هدف حمله بوده و من هراسان خود را به کورس رساندم. زمانی بود که زخمی‌ها را انتقال می‌دادند شاگردان کورس به من اجازه داخل شدن به کوچه را ندادند و من هم به کلینیک ها و شفاخانه های نزدیک مرکز آموزشی رفتم تا شاید مثیم را آن جا پیدا کنم.”

لحظه هایی که یک عمر گذشت

واحد اندیشه با اضطراب و نگرانی شدید پای پیاده خود را به شفاخانه تانک تیل برچی می‌رساند اما آن جا فقط یک زخمی بوده به نام سجاد. بعد باز هم دوان دوان به سوی شفاخانه علی جناح می‌رود تا این که در مسیر راه موتری او را سوار می‌کند و او خودش را به شفاخانه علی جناح ‌می‌رساند.

برای آقای اندیشه ثانیه ها کند گذشته او 2 و نیم سال قبل زمانی که در سفر بود مادرش را بر اثر بیماری از دست داده و در آن لحظه ها دعا می‌کرده که کاش میثم بین کشته ها نباشد، کاش او را زخمی پیدا کند یا اصلا کاش بین هیچ کدام آن ها نباشد ولی وقتی به شفاخانه می‌رسد، در طبقه اول به او اجازه نمی‌دهند که وارد بخش عاجل شود او به سوی طبقه دوم می‌رود ولی در همان حین دوستانش از پایین زنگ می‌زنند که میثم این جاست.

واحد اندیشه در حالی که نفسی عمیق می‌گیرد و صدایش می‌لرزد گفت: “وقتی پایین رسیدم به جسم بی روح او برخوردم. شهید شده بود و برای همیشه ما را تنها گذاشت. زخم‌هایش عمیق بود، صورتش بیشتر آسیب دیده بود، طاقت نگاه کردن به او را نداشتم و امروز هم زمان تشیع جنازه نتوانستم به او نگاه کنم.”

هرچند کشته های مرکز آموزشی کوثر دانش در تپه دانایی به خاک سپرده شده‌اند اما میثم را کنار مادر به خاک سپرده اند.

اکنون پدر میثم وضعیت خوبی ندارد. او شب گذشته تحت نظر داکتر بوده و صبح امروز کمی بهتر شده است.

آقای اندیشه افزود: “وقتی چنین اتفاقی در خانه‌ایی رخ دهد همه فلج می‌شوند. اعضای خانواده همه در شوک بودند، همسرم پس از مادرم تمام مسئولیت خانه را به عهده داشت. او برای میثم و فرهاد برادران کوچکم هم نقش مادر را داشت هم خواهر، در این بین میثم برای دو فرزندم سام و سانیا بهترین کاکا بود. وقتی او را در شفاخانه دیدم به این فکر می‌کردم که جواب پدر، همسر و فرزندانم را چه بدهم، جواب فرهاد را که وابسته میثم بود را چه بدهم. او مرا با زخم و غم بزرگی تنها گذاشت.”

فرهاد برادر کوچکتر میثم است که صنف 9 مکتب می‌باشد.

واحد اندیشه به خبرنامه گفت: “در زندگی همه برادرها کار می‌کردیم و اولویت ما تحصیل میثم و فرهاد بود. میثم دوست داشت فردی موفق و تاثیر گذار باشد. حالا که او نیست و مرگ امانش نداد، فرهاد راه ناتمام او را تمام می‌کند. ما با این اتفاق باز هم به تحصیل ادامه خواهیم داد. پیام خانواده‌ام به تروریستان و کسانی که در این انفجار دست داشته این است که هرگز با قتل و کشتار به هدف شان نمی‌رسند. زیرا ما قوی تر از همیشه حرکت می‌کنیم و برای خواسته هایمان در این مسیر پیش می‌رویم.”

دوسال قبل حوالی ساعت چهار بعد از ظهر ۲۴ اسد سال ۱۳۹۷ مرکز آموزشی موعود در غرب کابل هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه نزدیک به ۱۰۰ دانش آموز کشته و زخمی شدند.

این تپه از آن زمان به مزار شهدای دانایی نام گرفت که شمار قربانیان این انفجار به صورت دسته جمعی در آن به خاک سپرده شدند.

بعد از حمله به مرکز آموزشی موعود، در ۲۷ حوت سال ۱۳۹۶ کورس کوثر دانش هدف انفجار ناشی از یک بمب دستی توسط یک حمله‌کننده انتحاری قرار گرفت.

مسئولیت آن حمله را نیز داعش برعهده گرفته بود.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *