سرشماری تازه؛ نفوس افغانستان در سال جاری بیش 32 میلیون نفر برآورد شده است

اداره ملی احصاییه و معلومات می‌گوید که در سرشماری تازه نفوس افغانستان در سال 1399 بیش از 32 میلیون نفر برآورد شده است.

اداره احصاییه امروز دوشنبه (12جوزا) با نشر گزارش تازه اعلام کرده است که مجموع نفوس کشور در سال جاری، در حدود 32.9 میلیون نفر برآور شده است.

این اداره افزوده که از این مجموع حدود 16.8 میلیون نفر (51 درصد) ان را مردان و 16.8 میلیون نفر (49درصد) دیگر آن را زنان تشکیل می‌دهد.

براساس معلومات اداره احصاییه از مجموع نفوس افغانستان 23.4 میلیون نفر (71 درصد) در دهات و  و 8 میلیون نفر (24.4 درصد) در شهرها و 1.5 میلیون نفر که 4.6 درصد از مجموع نفوس می شود، جمعیت کوچی است.

اداره احصاییه تاکید کرده که این بر آورد دربرگیرنده 34 ولایت، 364 ولسوالی اصلی، 24 ولسوالی موقت و 34 مرکز ولایت است.

نفوس افغانستان در برآورد سال گذشته

اداره احصاییه و معلومات در برآورد سال گذشته‌اش نفوس افغانستان در سال  1398 را حدود 32.2 میلیون نفر بر آورد کرده بود که در برآورد امسال این اداره نفوس افغانستان به 32.9 میلیون نفر افزایش یافته است.

12 / خرداد 1399
#