پس از آن که ریاست جمهوری تصمیم آزادی دو هزار زندانی طالبان را گرفته است سخنگوی این گروه آن را اقدام خوب توصیف کرده است.

سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شب گذشته (4جوزا) در توییتر اش نگاشته است: اعلام رهایی دو هزار زندانی از جانب مقابل گام خوبی است، در توافقنامه دوحه خواست رهایی  5هزار زندانی بخاطری بود که فضای اعتماد به میان آید و این پروسه باید تکمیل شود تا موانع ازسر راه آغاز مذاکرات بین الافغانی برداشته شده، زمینه برای پیشرفت های بعدی مساعد گردد.”

شاهین تاکید کرده که گروه طالبان نیز برای رهایی زندانیان متعهد است.

رهایی دو هزار زندانی دیگر طالبان

پس از توقف روند آزاد سازی زندانیان طالبان از سوی حکومت ارگ ریاست جمهوری شام روز گذشته اعلان کرد که در پاسخ به برقراری آتش‌بس از سوی گروه طالبان، فرآیند رهایی دو هزار زندانی این گروه را را آغاز کرده است.

این اقدام حکومت در حالی صورت گرفته است که گروه طالبان سه روز عید فطر را آتش بس اعلان کرده است.

پیش از این حکومت با آزاد سازی یک هزار زندانی طالبان از بند به تاریخ 22 ثور اعلان کرد که تا رهایی 200 زندانی حکومت از سوی طالبان روند آزاد سازی زندانیان ر متوقف کرده است.

این در حالی است که بر اساس موافقتنامه امضا شده میان امریکا و طالبان در دوحه قرار است 5 هزار زندانی طالبان و یک هزار زندانی حکومت از سوی طالبان رها شوند که تا کنون حکومت یک هزار زندانی طالب را از بند رها کرده است.

جهت مطالعه مقاله ها و اخبار سیاسی اینجا را ببینید.