آمار های هفته وار منتشر شده شورای امنیت ملی از تلفات غیرنظامیان توسط طالبان نشان می دهد که در چهار هفته ماه رمضان 576 غیرنظامی از سوی طالبان کشته و زخمی شده اند.

پس از آعاز ماه رمضان و افزایش خشنونت ها دفتر شورای امنیت ملی اقدام به انتشار آمار هفته وار غیر نظامیانی کرده که از سوی این گروه کشته و یا زخمی شده اند.

این آمار که از سوی خبرنامه و بر اساس اعلامیه های منتشر شده از سوی شورای امنیت ملی جمع اوری شده  نشان می دهد که در چهار هفته ماه رمضان 146 غیر نظامی توسط شورشیان کشته شده و 430 تن دیگر زخمی شده اند.

تلفات غیر نظامیان بر اساس آمار هفته وار

براساس اعلان شورای امنیت در هفته نخست ماه مبارک رمضان 17 غیرنظامی کشته و 49 تن دیگر در 17 ولایت زخمی شده اند.

در هفته دوم ماه رمضان در رویداد های امنیتی و تحرکات طالبان در 18 ولایت 25 غیرنظامی کشته و 74 تن دیگر زخمی شده اند.

هفته سوم خونبار ترین هفته برای غیرنظامیان در ماه رمضان بوده که در جریان آن دو حمله انتحاری بزرگ که بیشترین قربانیان آن غیر نظامیان بود رخ داده که یکی ان حمله بر شفاخانه صد بستر دشت برچی و دیگری حمله انتحاری بر مراسم تشیع جنازه در ننگرهار صورت گرفته. هرچند گروه طالبان مسوولیت این رویداد ها را برعهده نگرفته اما شورای امنیت ملی طالبان را عامل این حملات دانسته و اعلان کرده که در هفته سوم ماه رمضان در مجموع در 22 ولایت کشور 79 غیرنظامی کشته و 218 تن دیگر زخمی شده اند.

آمار ارایه شده از سوی دفتر شورای امنیت ملی نشان می دهد که غیرنظامیان در هفته چهارم ماه رمضان نیز در امان نبوده اند و در جریان این هفته که آمار آن روز گذشته جمعه (2جوزا) منتشر شده نشان می دهد که 25 غیرنظامی از سوی طالبان در 20 ولایت کشته و 89 تن دیگر نیز زخمی شده اند.

جهت مطالعه مقاله ها و اخبار نظامی-امنیتی اینجا را ببینید.