اداره خط آهن اعلان کرده است که در یک ماه اخیر بیش از 300 هزار تن اموال تجارتی و غذایی از طریق خط آهن به کشور وارد شده است.

این اداره امروز چهارشنبه (31ثور) گفته است که روند انتقالات از طریق خطوط آهن ادامه دارد و در ماه ثور سال جاری بیش از 7 هزار واگون حامل مواد تجارتی و مواد غذایی در ایستگاه‌های خطوط آهن حیرتان-مزارشریف، تورغندی و آقینه تخلیه و بارگیری شده‌اند.

photo_2020-05-20_16-19-51

این اداره افزوده که این شمار واگون‌ها، نزدیک به 3 صدو 94 هزار تن اموال را انتقال داده‌اند که بیش از 1 صدو 82  هزار تن آن، مواد غذایی شامل آرد، گندم و روغن، 1 صدو 81 هزار تن مواد نفتی و نزدیک به 30  هزار تن مواد ساختمانی و سایر اموال مورد نیاز شهروندان است.

اداره خط آهن تاکید کرده که هرچند بحران ناشی از ویروس کرونا، بخش‌هایی از فعالیت ترانسپورت زمینی و هوایی را متاثر کرده، اما انتقالات از طریق خطوط آهن تاکنون به‌گونه عادی بشمول روزهای تعطیل، ادامه داشته است.