image

در یک ماه؛ ورود بیش از 300 هزار تن اموال تجارتی از طریق خط آهن به افغانستان

اداره خط آهن اعلان کرده است که در یک ماه اخیر بیش از 300 هزار تن اموال تجارتی و غذایی از طریق خط آهن به کشور وارد شده است.

این اداره امروز چهارشنبه (31ثور) گفته است که روند انتقالات از طریق خطوط آهن ادامه دارد و در ماه ثور سال جاری بیش از 7 هزار واگون حامل مواد تجارتی و مواد غذایی در ایستگاه‌های خطوط آهن حیرتان-مزارشریف، تورغندی و آقینه تخلیه و بارگیری شده‌اند.

photo_2020-05-20_16-19-51

این اداره افزوده که این شمار واگون‌ها، نزدیک به 3 صدو 94 هزار تن اموال را انتقال داده‌اند که بیش از 1 صدو 82  هزار تن آن، مواد غذایی شامل آرد، گندم و روغن، 1 صدو 81 هزار تن مواد نفتی و نزدیک به 30  هزار تن مواد ساختمانی و سایر اموال مورد نیاز شهروندان است.

اداره خط آهن تاکید کرده که هرچند بحران ناشی از ویروس کرونا، بخش‌هایی از فعالیت ترانسپورت زمینی و هوایی را متاثر کرده، اما انتقالات از طریق خطوط آهن تاکنون به‌گونه عادی بشمول روزهای تعطیل، ادامه داشته است.