پولیس کابل می گوید که دو ماین گذار طالب در منطقه کوته سنگی در حوزه پنجم شهر کابل بازداشت شدند.

فردوس فرامرز، سخنگوی سخنگوی پولیس کابل امروز دوشنبه(29 ثور) گفته است که دو هراس افگن طالب که قصد جابجایی یک حلقه ماین مقناطیسی را در یک واسطه نوع “ایفرست” مربوط وزارت دفاع ملی داشتند، بازداشت شدند.

Untitled-1

فرامرز افزوده، این دو تن در همکاری با مردم توسط پولیس بازداشت شده و موضوع تحت بررسی قرار دارد.

این در حالی است که در این اواخر شمار حملات انفجاری به خصوص ماین‌ها مقناطیسی در شهر کابل افزایش یافته است.