رییس جمهور غنی در حکمی حسینه صافی را به عنوان سرپرست وزارت امور زنان تعیین کرده است.

hasina safi

اداره امور ریاست جمهوری امروز دوشنبه(29ثور) در یک خبرنامه گفته است که رییس‌جمهور غنی در حکمی، حسینه صافی را به حیث سرپرست وزارت امور زنان معرفی کرده است.

خانم صافی اواسط سال گذشته به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ معرفی شده بود و تاکنون در این مقام ایفای وظیفه می‌کرد.