پولیس کابل می گوید که دو تن در انفجار یک ماین مغناطیسی در این شهر زخمی شده اند.

فردوس فرامرز، سخنگوی پولیس کابل گفته است: “حوالی ساعت 2 بعد از ظهر امروز در مربوطات حوزه یازدهم، ساحه پنجشیر وات یک حلقه ماین مغناطیسی منفجر شده است.”

photo_2020-05-18_16-20-41

فرامرز افزوده که در نتیجه این انفجار، دو تن زخمی و به شفاخانه منتقل شده اند.

او خاطرنشان کرده: “واسطه آتش گرفته مملو از مواد انفجاری بوده که توسط پولیس اطفاییه خاموش و تیم انجنیری در ساحه مصروف خنثی سازی مواد منفجره است.”