دفتر شورای امنیت ملی اعلام کرده است که 98 زندانی دیگر طالبان نیز از بند رها شده اند.

‏جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی امروز دوشنبه (15ثور) در توییتی گفته است که 98 زندانی طالب روز گذشته بر اساس فرمان ریاست جمهوری از زندان پل‌چرخی آزاد شدند.

خبرنامه
آزادی 98 زندانی طالبان از زندان پلچرخی

فیصل افزوده، رهایی این شمار از زندانیان با درنظرداشت وضعیت صحی، سن و مدت باقی‌مانده‌ از مجازات آنان صورت گرفته است.

با رهایی این شمار از زندانیان طالب، مجموع زندانیان آزاد شده طالبان به 748 تن رسیده است.