وزارت مالیه اعلام کرده است که هیأت اجرایی صندوق بین المللی پول روز گذشته (چهارشنبه، 10 ثور) مبلغ 220 میلیون دالر درخواست کمک  اضطراری افغانستان را تحت تسهیلات اعتباری سریع تایید کرده است.

وزارت مالیه امروز پنج شنبه (11ثور) در یک خبرنامه گفته است، این کمک صندوق بین المللی پول به عنوان کمک اضطراری به شکل اختیاری در اختیار حکومت افغانستان گذاشته می شود و افغانستان می تواند آن را با درنظرداشت اولویت ها و در ساحاتی که لازم می داند، به مصرف برساند.

خبرنامه
کمک صندوق بین المللی پول به افغانستان

وزارت مالیه افزوده است: “وجوهی که صندوق بین المللی پول در اختیار افغانستان می گذارد، قروض سهل، طویل المدت و بدون تکتانه می باشد که حکومت افغانستان باید آن را در خلال 15 سال به این صندوق بازپرداخت نماید.”

به گفته وزارت مالیه، این کمک به افغانستان فرصت می دهد منابع مالی خود را به اولویت های صحی و پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا اختصاص دهد.

این وزارت تاکید کرده، در حالی این کمک‌ به افغانستان صورت می گیرد که رهبری حکومت برنامه های مشخصی را اتخاذ کرده تا در شرایط کنونی بتواند شیوع ویروس کرونا را مهار و کنترول نماید و عوارض اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس را به حداقل برساند.  صندوق بین المللی پول نیز به افغانستان اطمینان داده تا مشاوره های فنی و حمایت هایش را در جریان مبارزه با کرونا به افغانستان ارایه کند.

این در حالی است که شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به دو هزار و 171 تن رسیده است.