وزارت داخله تایید کرده است که یک انفجار در منطقه ریشخور ولسوالی چهار آسیاب ولایت کابل رخ داده است.

خبرنامه
انفجار در کابل

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله امروز چهارشنبه(10ثور) با تأیید این انفجار گفته است: “یک انفجار که نوعیت آن تا اکنون تثبیت نشده، در ساحه ریشخور ولسوالی چهار آسیاب صورت گرفته است.”

جزییات بیشتر در خبر تکمیلی.