سخنگوی دادستانی کل می گوید که “دل آقا” مشهور به “مماتی سالنگ” با یک همکارش به جرم تخریب پایه برق به 16 سال زندان محکوم شده اند.

جمشید رسولی امروز سه شنبه(9ثور) ‏‌در توییتی نوشته است: “دل‌آقا مشهور به مَماتی سالنگ، با یک‌تن دیگر از هم‌کارانش که چندی پیش به‌ اتهام تخریب پایه‌ برقِ مسیرِ پروان-کابل بازداشت‌ شده‌ بودند؛ به تاریخ 19 حمل هریک شان به مدت 16 سال زندان محکوم شدند.”

رسولی افزوده است که  این دو تن مکلف به پرداخت مبلغ 408 میلیون و 632 هزار و 820 افغانی به‌عنوان جبران خسارت تخریب پایه برق شده اند.

خبرنامه
دل آقا مشهور به مماتی سالنگ

این در حالی است که ریاست عمومی امنیت ملی به تاریخ 18 میزان اعلان کرده بود که یک گروه چهار نفری طالبان که مسوول انفجار پایه برق در سالنگ بود، بازداشت شده است.

امنیت ملی در آن زمان گفته بود که این افراد به دلیل نپرداختن یک‌صد هزار دالر امریکایی از سوی شرکت برشنا، به دستور رهبری شان دست به انفجار پایه‌های برق زده اند.