وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث می گوید، در اثر لغزش کوه در کابل ده‌ها منزل مسکونی تخریب و بیش از 20 منزل مسکونی دیگر در تهدید جدی قرار گرفته است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث امروز پنج شنبه(4ثور) در یک خبرنامه گفته است که “در ساحه سرک تلویزیون، کارته آریانا نزدیک به گولایی پنج پیران شهر کابل، یک قسمت کوه لغزش کرده که در نتیجه آن، ده ها منزل مسکونی به گونه قسمی و کلی تخریب شده و 20 منزل مسکونی دیگر تحت خطر جدی قرار گرفته است”.

kabul

این وزارت افزوده که تیمی به شمول کارمندان تخنیکی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث جهت بررسی، آگاهی دهی و پاسخگویی به متضررین و خانواده های آسیب پذیر، به ساحه رسیده است.

وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تاکید کرده که در نخستین اقدام مسیر راه توسط نیروهای امنیتی موقتا مسدود و از تمامی ساکنان محل خواسته شده خانه های شان را ترک کنند.

از سویی هم احمد تمیم عظیمی، سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به خبرنامه گفت، تاکنون تلفات جانی از این رویداد گزارش نشده است.