ارگ ریاست جمهوری می گوید، در جلسه رهبری حکومت فیصله شده که 70 هزار تن گندم از قزاقستان خریداری شود.

ارگ ریاست جمهوری گفته است که این جلسه بعد از ظهر روز گذشته(دوشنبه، 1ثور) به ریاست محمد اشرف غنی برگزار شده و به محمد یوسف غضنفر، نماینده فوق العاده ریاست جمهوری در امور توسعه اقتصادی، تجاری و کاهش فقر وظیفه سپرده شده تا در هماهنگی با وزارت های صنعت و تجارت و مالیه، برای خریداری  70 هزار تن گندم از قزاقستان اقدام کند.

ghani1

ارگ افزوده که در این جلسه محمد شاکر کارگر، رییس عمومی دفتر ریاست جمهوری گفته است که قزاقستان آماده است که 500 کیلوولت برق را نیز به افغانستان بفروشد.

این در حالی است که پس از شیوع ویروس کرونا و افزایش بهای مواد اولیه خوراکی، افغانستان را واداشته تا در کنار انتقال 75 هزار تن گندم اهدایی هند به کشور، از کشورهای خارجی گندم خریداری کند.