وزارت تحصیلات عالی می گوید که به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، رخصتی نهادهای تحصیلی و آموزشی تا 20 ثور سال جاری تمدید شده است.

وزارت تحصیلات عالی امروز دوشنبه(1ثور) در یک خبرنامه گفته است که قبلا بر اساس حکم ریاست جمهوری، نهادهای تحصیلات عالی و آموزشی دولتی و خصوصی تا پایان ماه حمل تعطیل شده بود.

afghanistan

این وزارت افزوده که با توجه به گسترش ویروس کرونا و براساس فیصله کابینه، به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تعطیلات نهادهای تحصیلی و آموزشی تا 20 ثور تمدید شده است.

وزارت تحصیلات عالی تاکید کرده که نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی اجراات خود را طبق فیصله کابینه تنظیم نمایند.

این در حالی است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در افغانستان به یک هزار و 26 تن رسیده است. پیش از این کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز تعطیلات کارمندان ادارات دولتی را تمدید کرده بود.