وزارت داخله می گوید که موترسایکل سرویس غذای رستورانت‌ها شامل محدودیت عدم فعالیت نمی‌شود.

طارق آرین، سخنگوی وزارت داخله امروز سه شنبه(26حمل) گفته است، آن رستورانت‌هایی که خدمات را به گونه آنلاین و توسط موترسایکل‌ به شهریان کابل ارایه می‌کند، از وضع محدودیت گشت و گذار موترسایکل مستثنا اند.

motorcycle

آرین تاکید کرده که این رستورانت‌ها می‌توانند با جواز قانونی به ادامه ارائه خدمات بپردازند.

این در حالی است که وزارت داخله اعلام کرده است که برای کاهش ترورهای هدفمند و کاهش جرایم در شهر کابل، فعالیت موترسایکل در این شهر را برای مدت نامعلومی متوقف کرده است.