اداره مستقل ارگان‌های محلی می‌گوید که رییس‌جمهور غنی طی حکمی، تقرری محمد ایوب سالنگی را منظور کرده‌ است.

اداره مستقل ارگان‌های محلی امروز جمعه(15حمل) در یک خبرنامه گفته است که بر اساس پیشنهاد اداره ارگان های محلی و حکم ریاست جمهوری، به منظور بهبود امور حکومتداری محلی، محمد ایوب سالنگی در بست مافوق رتبه به حیث معین مالی و اداری اداره مستقل ارگان های محلی تقرر حاصل کرده است.

Mohammad Ayub Salangi

گفتنی است که محمد ایوب سالنگی پیش از این به صفت معین ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله و فرمانده پولیس در ولایات مختلف انجام وظیفه کرده است.

این در حالی است که پیش از این، اداره ارگان های محلی سید عبدالوحید قتالی را به عنوا والی جدید هرات تعیین کرده است.