«جک ما»، ثروتمندترین مرد آسیا، با تعهد 1.8 میلیون ماسک صورت، 2210 هزار کیت(دستگاه آزمایش) و 36 هزار لباس محافظ به همراه دستگاه‌های تهویه مطبوع و دماسنج، برای مقابله با ویروس کرونا به کمک افغانستان و 9 کشور دیگر آسیایی خواهد آمد.

jack ma

بنیان گذار گروه علی بابا در یک پست تویتری نگاشته است: ” ما منابع مالی اضطراری (1.8 ماسک ماسک، 210 هزار کیت تست، 36 هزار لباس‌های محافظ، لباس‌های تهویه مطبوع و دماسنج ها) را به افغانستان و 9 کشور آسیایی دیگر کمک می‌کنیم. تحویل سریع کار آسانی نیست، اما ما آن را عملی خواهیم کرد.”

این اعلام کمک بنیان‌گذار سایت علی بابا در حالی صورت می گیرد که نگرانی های روزافزونی در مورد بازگشت گسترده مهاجران افغانستان از ایران که می تواند منجر به گسترش بیشتر ویروس کورونا در افغانستان شود، به میان آمده است.