وزارت امور داخله اعلام کرده است که به منظور اتخاذ تدابیر بهتر برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و نیز حفظ سلامتی مراجعینی که به این وزارت مراجعه می‌نمایند، اقدامات پیش‌گیرانه روی دست گرفته شده است.

این وزارت امروز چهارشنبه(28حوت) از مراجعینی که برای طی مراحل اسنادشان به وزارت داخله مراجعه می‌کنند، خواسته است تا اطلاع بعدی به قرارگاه وزارت داخله مراجعه نکنند.

moi

وزارت داخله افزوده است، برای مراجعینی که کارشان عاجل و ضروری می‌باشد، با در نظرداشت حفظ لوازم پیش‌گیری و بهداشتی، پس از تشخیص عاجل بودن کار آنان از سوی موظفین، اجازه ورود به داخل قرارگاه وزارت امورداخله داده می‌شود.