محمد محقق و کریم خلیلی، رهبران احزاب وحدت اسلامی افغانستان  می گویند، خواهان بررسی همه جانبه تیراندازی روز گذشته بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری در غرب کابل شدند.

محقق امروز شنبه(17حوت) در یک نشست مشترک با کریم خلیلی گفت که نیاز به بررسی همه جانبه رویداد دیروز در کابل است که باید از نهادهای مختلف در آن عضو باشند.

محقق تاکید کرد: “بی مسوولیتی در مقابل خون مردم یک فاجعه است.”

معاون ریاست اجرایی حکومت افزود، بر اساس آمارهای نهادهای مستقل، در رویداد روز جمعه در کابل بیش از ۷۰ تن جان باخته و بیش از 80 تن دیگر زخمی شده اند.

mohaqeq and khalili

محقق اضافه کرد که در تیراندازی روز گذشته علیرغم دست های بیرونی، دست هایی در داخل نیز دخیل است.

او همچنان از عملکرد حکومت نسبت به برخورد با این رویداد انتقاد کرد و گفت: “کشتن مردم هزاره در افغانستان فرهنگ سازی می شود.”

محقق همچنان تاکید کرد: “جامعه جهانی خجالت بکشد”.

از سوی هم کریم خلیلی در این نشست گفت، ارگان های امنیتی نباید حمله روز گذشته را توجیه کنند.

خلیلی تاکید کرد که حکومت باید پاسخ حمله دیروز را بدهد؛ زیرا ارگان های امنیتی در مورد امنیت مراسم اطمینان داده بودند.