رییس جمهور غنی می گوید که هیئت گفتگو کننده با طالبان زیر چتر دولت افغانستان خواهد رفت و اعضاى این هیئت باید مدافعین قانونى اساسى، جمهوریت و حقوق مردم افغانستان باشد.

اشرف غنی امروز شنبه(17حوت) در مراسم افتتاح سال دوم کاری دوره هفدهم تقنینی شورای ملی گفت، دولت آماده است تا بر بنیاد اصول پذیرفته شده، وارد مذاکرات با گروه طالبان شود.

او با اشاره به ۀزادی 5 هزار زندانی طالب گفت: “به حیث رییس جمهور هیچ آرزویی ندارم که زندانی طالب داشته باشیم، اما رهایی آنها به اساس یک پروسه شفاف و میکانیزم واضح صورت گیرد تا مردم ما مطمین شوند که بعد از رهایی آن ها، چه نوع تغییر را در وضعیت مشاهده خواهند نمود.”

غنی ادامه داد: “نوع تصمیم گیری، این که چگونه بر یک شورای عالی یا هر ساختار دیگری به نتیجه می رسیم، که در آن از همه نمایندگی وجود داشته باشد، مشوره ها صورت گرفته و در هفته گذشته در این مورد بحث شده تا هیئت تشکیل شود که بتواند از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند”.

Ashraf Ghani

رییس جمهور همچنان از شورای ملی خواست که دو عضو مجلس سنا شامل یک زن و یک مرد و 5 عضو مجلس نمایندگان شامل دو زن و سه مرد را تا فردا به حکومت برای عضویت در شورای عالی مصالحه معرفی کند.

غنی همچنین در مورد شیوع ویروس کرونا خاطرنشان کرد که در جلسه تدارکات، چند پیشنهاد مشخص وزارت صحت عامه، اکمال ادویه، تجهیزات و ملزمه طبی برای مجادله با ویروس کرونا، جهت تهیه و تدارک وسایل و اجناس ضروری برای تجهیز معیاری مرکز ملی ایزولیشن در مرکز و زون ها برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منظور شده و هرگاه شیوع این ویروس گسترش یابد، ممکن حکومت دوباره به شورای ملی به خاطر تعدیل فوق العاده بودجه مراجعه کند.

این اظهارات رییس جمهور غنی در حالی مطرح می شود که او روز گذشته در دیدار با زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، در مورد آغاز مذاکرات تیم مذاکره کننده دولت با گروه طالبان گفتگو کرده بود.