رییس جمهور غنی در واکنش به تیراندازی امروز(جمعه، 16 حوت) بر مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری، می گوید این حمله یک جنایت ضد بشری و علیه وحدت ملی افغانستان است.

رییس جمهور غنی در پیامی در توییتر اش نگاشته است که از طریق تلفن با عبدالله عبدالله و کریم خلیلی تماس گرفته است.

ۀعد ّهقث

او تاکید کرده که ‏به مسوولان وزارت صحت برای کمک به زخمی ها هدایت داده و نیز نیروهای امنیتی با قاطعیت تمام با عوامل این رویداد برخورد خواهند کرد.

این در حالی است که حوالی ساعت 11:20 دقیقه امروز بر گردهمایی مراسم سالیاد عبدالعلی مزاری تیراندازی صورت گرفته که بر اساس معلومات اولیه، تاکنون 18 تن زخمی شده اند.