مقام های محلی می گویند که عبدالحی حیات، رییس شورای ولایتی جوزجان از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به حیث والی این ولایت تعیین شده است.

عبدالمعروف آزر، سخنگوی والی جوزجان به خبرنامه گفت: “نیروهای کماندو در ساختمان مقام ولایت جوزجان جابجا شده اند و از ورود هوادران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به این ساختمان جلوگیری کرده اند.”

آزر افزود، دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی عبدالحی حیات، رییس شورای ولایتی جوزجان را به حیث والی معرفی کرده است.

election

سخنگوی والی جوزجان تاکید کرد، این والی از سوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در قصر جنرال دوستم در شهر شبرغان معرفی شده است.

از سویی هم بشیر احمد ته‌ینج، سخنگوی حزب جنبش ملی تایید کرده است که عبدالحی حیات از سوی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله به حیث والی جوزجان تعیین شده است.

این در حالی است که روز گذشته دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای ولایت سرپل نیز والی تعیین کرده بود و به تعقیب آن، والی پنجشیر نیز از دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله اعلان حمایت کرد.