سرپرست وزارت داخله می گوید که قرار است تا 5 روز آینده مرحله کاهش خشونت بر اساس توافق امریکا و طالبان در کشور آغاز شود.

مسعود اندرابی امروز سه‌شنبه(29دلو) در نشست با فرماندهان پولیس ولایت ها گفت، طالبان تعهد کرده که در جریان کاهش خشونت ها از حملات انتحاری، انفجاری و راکت پراکنی جلوگیری کنند.

سرپرست وزارت داخله تاکید کرد، نیروهای پولیس متعهد به تمام توافقات صلح است، اما اگر در جریان کاهش خشونت ها، طالبان حملات داشته باشند، قاطعانه به آن پاسخ داده خواهد شد و نیروهای حمایت قاطع ناتو نیز برای پاسخگویی به تهاجمات طالبان در جریان طرح کاهش خشونت، در کنار نیروهای امنیتی قرار دارند.

andarabi

اندرابی خاطرنشان کرد که تعهد تداوم همکاری مالی و تخنیکی نیروهای حمایت قاطع به خصوص امریکا مثل سابق به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه می یابد.

او اضافه کرد که با موجودیت کمک های مالی و تخنیکی نیروهای حمایت قاطع و امریکا، هر نوع کاهش در حضور نیروهای امریکایی در افغانستان هیچ تاثیری روی وضعیت تخنیکی در جبهات جنگ نخواهد داشت.

این در حالی است که بر اساس توافق نمایندگان امریکا و طالبان در دوحه قطر، طرح کاهش خشونت برای هفت روز در افغانستان عملی می شود و این طرح، نیروهای امنیتی افغانستان را نیز شامل می شود.