پولیس کابل اعلام کرده که دو ماین گذار طالب را از این شهر بازداشت کرده است.

پولیس کابل امروز پنج شنبه(17دلو) در یک خبرنامه گفته است که دو شورشی طالب حین ماین گذاری در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل، از سوی پولیس بازداشت شده اند.

photo_2020-02-06_11-56-47

پولیس کابل افزوده است که این افراد زمانی بازداشت شدند که می خواستند یک حلقه ماین ریموت کنترول را که با سیستم موباییل تنظیم شده بود، در نزدیکی چهاراهی کمپنی در ناحیه پنجم شهر کابل جابجا نمایند.

پولیس کابل افزوده که از نزد افراد بازداشت شده یک حلقه ماین به دست آمده و قضیه برای بررسی بیشتر زیر تحقیق قرار دارد.