اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده است که پروازهای عبوری شرکت هوایی اتحاد از مسیرهای غرب-شرق جدید در فضای افغانستان آغاز شده است.

اداره هوانوردی ملکی امروز چهارشنبه(16دلو) در یک خبرنامه گفته است که  شرکت هوایی اتحاد پس از تایید این اداره، پروازهای عبوری خود از فضای افغانستان را با استفاده از کریدورهای جدیدا ایجاد شده غرب-شرق آغاز کرده است.

این اداره افزوده، قرار است این شرکت هوایی روزانه 8 پرواز عبوری از این کریدور انجام دهد.

photo_2020-02-05_17-13-54

اداره هوانوردی ملکی آغاز پروازهای شرکت اتحاد را باعث افزایش عواید این اداره و همچنان نشان دهنده سطح اعتماد شرکت‌های هوایی به سیستم ایرناویگیشن افغانستان خوانده است.

بر اساس معلومات این اداره، قبلا این پروازها از فضای پاکستان عبور می کرده که با باز شدن کریدورهای غرب-شرق و دو طرفه شدن این مسیر، با توجه به کوتاه بودن مسیر افغانستان، شرکت هوایی اتحاد تصمیم گرفته تا بعد از این پروازهای عبوری خود را از فضای افغانستان انجام دهد.

این در حالی است که با ایجاد تنش در منطقه و محدود شدن پروازها از حریم هوایی ایران، پروازهای عبوری از حریم هوایی افغانستان افزایش یافته است.

از سویی هم امروز محمد قاسم وفایی زاده، رئیس عمومی اداره هوانوردی ملکی با پاردیانتو، معاون سفیر کشور اندونزی دیدار کرده و معاون سفیر اندونزی با توجه به تنش های موجود در منطقه و محدودیت پروازهای عبوری از فضای ایران و عراق، خواستار عبور پروازهای هواپیماهای شرکت های هوایی کشورش از طریق فضای افغانستان و شروع پروازها میان دو کشور شده است.