مسوولان در وزارت امور زنان می گویند، در جریان سال ۱۳۹۸، ۵۱ قضیه حاد خشونت علیه زنان در سراسر کشور به ثبت رسیده است.

سپوژمی وردک، معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان  امروز یک‌شنبه(10دلو) در یک نشست خبری در کابل گفت، این قضایای ثبت شده شامل قتل، تجاوزهای جنسی، ازدواج های زیر سن، خودکشی و محاکمه های صحرایی می شود که بیشتر آن در ولایت های سرپل، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بامیان، فراه، تخار، بلخ و ننگرهار روی داده است.

وردک افزود، به گونه مشخص تر در جریان سال روان در ولایت بادغیس 10 قضیه، ولایت سرپل ۷ قضیه، ولایت بامیان ۵ قضیه و در ولایت فاریاب ۱۲ قضیه حاد خشونت علیه زنان صورت گرفته است.

wardak

معین مسلکی و پالیسی وزارت امور زنان ادامه داد، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، طویانه های گزاف، تعدد زوجات، فقر، بی سوادی و ناآگاهی از احکام شریعت اسلامی را، از علت های عمده خشونت ها علیه زنان دانست.

به گفته او، در سطح ولایت ها ریاست های امور زنان به موارد حاد خشونت علیه زنان در همکاری با نهادهای مسوول، رسیدگی کرده و در جریان سال ۱۳۹۸، هیات های وزارت امورزنان به ۲۲۴ ولسوالی کشور سفر کرده و برنامه های آگاهی دهی برای جلوگیری از خشونت ها علیه زنان را راه اندازی کرده است که در حدود ۵۰ هزار زن به گونه مستقیم و ۱۰۰ هزار زن دیگر، به گونه غیرمستقیم از این برنامه ها بهره مند شده اند.

 وردک با اشاره قضیه تجاوز جنسی بر یک کودک دختر در یک مدرسه در ولایت بادغیس گفت، این قضیه در مدرسه‌ای متعلق به رئیس شورای علمای ولایت بادغیس واقع شده بود که بعدا رئیس امور زنان این ولایت توسط برخی از افراد تحت فشار قرار گرفته و حتی داکتران را متهم به تجاوز جنسی کرده بودند تا این قضیه را مورد پیگرد قرار ندهند.

این در حالی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز چندی قبل از افزایش خشونت علیه زنان خبر داده بود.