دادستانی کل شاه حسین مرتضوی، مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی را در پی شکایت ها از تخلف انتخاباتی جلب کرده است.

شاه حسین مرتضوی امروز یک‌شنبه(13دلو) در فیس بوک اش نگاشته است: “بر اساس شکایت تیم ثبات و همگرایی بابت یک نوشته من در فیس بوک، امروز به لوی سارنوالی رفتم”.

mortazawi

مرتضوی افزوده که استعلام دادستانی کل را دریافت کرده و بعد از مشوره با همکاران بخش حقوقی، به آن جواب خواهد داد.

شاه حسین مرتضوی تاکید کرده: “آرزو دارم که روزی شمشیر تیز عدالت روی شانه‌های جنایت کاران، غاصبان زمین، مافیا، جاسوسان بیگانه، حامیان تروریزم و ناقضان حقوق بشر قرار گیرد.”

پیش از این نیز کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس آنچه تخلف انتخاباتی از سوی کارمندان دولتی خوانده بود، شاه حسین مرتضوی را از حق رای محروم کرده بود.