از دوردست های افغانستان؛ مسابقه کتابخوانی با حضور چشم گیر زنان و چشم انداز آموزش بزرگ سالان در ولایت دایکندی

دوشنبه (23 جدی) مسابقه کتاب‌خوانی میان دانش آموزان سواد آموزی در ولایت دایکندی برگزار شده است. در این مسابقه مجموعا 55 نفر ثبت نام کرده بودند، که تمام آن ها به جز یک مرد، زنان بوده اند.

بنابر گزارش یونسکو که در سایت وزارت معارف افغانستان آمده است، از جمعیت 35 میلیونی کشور 10 میلیون آن بی‌سواد اند. اما طی سال‌های اخیر اشتیاق افراد به آموزش سبب شده است که بخش سواد آموزی بزرگسالان فعال شود.

این مسابقه نیز در بین افراد بزرگسال برگزار شده که اشتراک در آن آزاد بوده است.

مسابقه برای دانش‌آموزان سواد آموزی

این مسابقه کتاب‌خوانی بین کورس‌های سواد آموزی در آمریت سواد آموزی دایکندی روز دوشنبه (23 جدی) برگزار شده است.

در این مسابقه 55 نفر ثبت نام کرده بودند که به خاطر سردی هوا و برف باری شدید، فقط 32 نفر توانسته اند حاضر شده و در این مسابقه اشتراک کنند.

زمرد حسینی، آمر سواد آموزی ریاست معارف دایکندی و برگزار کننده این مسابقه در گفتکو به خبرنامه گفت: “در این مسابقه هم مردان و هم زنان می توانستند اشتراک کنند؛ ولی متاسفانه مردان اشتراک نکردند، و فقط ما شاهد اشتراک یک مرد بودیم، باقی اشتراک کنندگان این مسابقه کتاب خوانی را 31 نفر خانم تشکیل می‌داد.”

از اهداف برگزاری این مسابقه آگاهی دهی سواد آموزان، ایجاد رقابت و انگیزه مثبت بین آنان و کمپاین تشویق شهروندان به شرکت در کورس‌های سواد آموزی عنوان شده است.

آمریت سواد آموزی دایکندی در ادامه گفت: “با برگزاری این مسابقه ما می‌خواستیم در کنار این که زمینه آگاهی و بلند بردن سطح معلومات سواد آموزان ایجاد می‌شود، همچنان کمپاینی باشد تا افراد بین 15 تا 45 سال علاقه و اشتیاق به شرکت در صنوف درسی سوادآموزی را پیدا کنند.”

همچنان خانم حسینی یادآور شد که با مسابقه کتابخوانی رقابت و انگیزه بیشتر در بین سوادآموزان ایجاد می‌شود تا آنان در صنوف خود بیشتر تلاش کرده و حضور فعال تری داشته باشند.

مکتب‌ها وکورس‌های سواد آموزی

اکنون در ولایت دایکندی دو بخش سوادآموزی فعال می‌باشد. مکتب‌ها و کورس‌های سوادآموزی در دو بخش متفاوت فعالیت می‌کنند.

در مکتب سواد آموزی تنها افرادی شرکت می‌کنند که چندین سال از آموزش محروم بوده اما سن‌شان کمتر از 15 سال باشد اما در کورس‌های سوادآموزی که زمان آن به 9 ماه می‌رسد افرادی در رده های سنی 15 تا 45 سال شرکت می‌کنند.

به این ترتیب پس از 9 ماه دانش آموزان سواد آموزی می‌توانند برای تحصیلات و آموزش سطح بالاتر اقدام نمایند.

کورس‌های سواد آموزی در ولایت دایکندی در سه بخش کورس‌های ملاامام، بخش حرفه و کورس‌های سواد آموزی تشکیل می‌شود که از سوی دولت حمایت می گردد.

زمرد حسینی وضعیت سوادآموزی در دایکندی را “قتاعت‌بخش” بیان می کند. در سال های اخیر تلاش شهروندان برای آموزش در این ولایت بیشتر شده و بخاطر آگاهی دهی و کمپاین سواد آموزی از طرف آمریت سواد آموزی وزارت معارف اقداماتی انجام شده که مردم بیشتر به این بخش جذب شده‌اند.

سوادآموزی در دایکندی و برنامه های آینده

بنابر بررسی های آمریت سواد آموزی ولایت دایکندی، در این ولایت بعضی از ولسوالی ها مثل شهرستان، میرامور و مرکز بیشترعلاقه مند به آموزش هستند اما در ولسوالی های نظیر ناومیش و کجران هنوز خانواده‌ها به زنان اجازه آموزش نمی‌دهند.

خانم حسینی افزود: “ولی بازهم کمپاین و آگاهی دهی مردم توانسته آنان را به بخش آموزشی جذب کند.”

 آمریت سواد آموزی دایکندی از سال 1394 به این طرف فعالیت می کند.

اکنون در این ولایت 174 باب کورس در سطح ولایت دایکندی در ده ولسوالی با مجموع 4391 شاگرد فعال می‌باشد.

یک از برنامه‌های سوادآموزی این ولایت توسعه بخش حرفوی در 10 ولسوالی دیگر دایکندی عنوان شده که در آن افراد بین سنین 15 تا 45 سال که نمی‌توانند شامل تعلیمات عمومی در مکاتب سطح ولایت شوند، با آموزش یک حرفه و در کنار آن آموزش‌های ابتدایی وارد باز کار شده تا بتوانند درآمدی داشته باشند.