رییس جمهور غنی می گوید که اسپین بولدک در نتیجه سرمایه گذاری، به یک بندر خشکه و ساحه انکشافی مبدل خواهد شد.

ارگ ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی امروز سه‌شنبه(24جدی) در دیدار با شماری از بزرگان و متنفذین ولایت قندهار گفته است که پروژه های انکشافی در این ولایت یکی پی دیگر تطبیق خواهد شد.

غنی افزوده است که حکومت مشکل قباله‌جات شهرک عینو مینه قندهار را بررسی و در روشنایی قانون نسبت به آن اقدام خواهد کرد.

ghani

او همچنان از وزارت های مالیه و ترانسپورت خواسته که پیشنهادات شان را به منظور حل مشکل کانتینرهای توقف داده شده در هرات، با ریاست جمهوری شریک کنند.

رییس جمهور تصریح کرد که به شمول ولایت قندهار،  در سطح تمام کشور به معارف توجه اساسی صورت می گیرد و مشکلات موجود در این بخش حل می شود.

او با بیان این که با سرمایه گذاری، بندر اسپین بولدک به یک بندر خشکه و ساحه انکشافی مبدل خواهد شد، تاکید کرده که بر مدیریت آب به عنوان یک اولویت مهم تمرکز و سرمایه گذاری صورت می گیرد و با تکمیل شدن کار بند کجکی، یک میلیار مکعب آب ذخیره می شود. در کنار آن، پس از مطالعات تخنیکی یک بند دیگر در ولسوالی موسی قلعه نیز اعمار می شود.