دادستانی کل اعلام کرده است که پنج تن در ولایت پروان به جرم سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای و اختلاس، مورد پیگرد عدلی قرار گرفته اند.

دادستانی کل امروز دوشنبه(23 جدی) گفته است که این پنج تن شامل عبدالظاهر خالقیار، سرپرست پیشین آمریت ورزشی، نوید، عضو مدیریت حواله‌جات – مستوفیت، مایل‌آقا عضو بودجه ولایت، محمدعظیم ناصری، مأمور بودجه ولایت و میر عتیق‌الله، مدیر فنی و مسلکی مدیریت ورزشی این ولایت می‌باشند.

دادستانی کل افزوده که دوسیه های این افراد به تاریخ 27 میزان سال جاری، از سوی آمریت نظارت بر امور تحقیق ملکی ریاست دادستانی نظارت بر امور تحقیق جرایم فساد اداری به منظور تحقیق و بررسی به ریاست دادستانی استیناف ولایت پروان فرستاده شده بود.

afghanistan2

در اعلامیه دادستانی کل آمده است که بر اساس تحقیق دادستان موظف قضیه، چهار تن از این افراد(نوید، مایل‌آقا، محمدعظیم و میر عتیق‌الله) به جرم اختلاس و عبدالظاهر به جرم سوء استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای مورد پیگرد عدلی قرار گرفته اند. دادستان موظف قضیه دریافته است که این افراد در خریداری‌های سال 1396 خورشیدی آمریت ورزشی ولایت پروان، مبلغ 582 هزار و 300 افغانی را اختلاس کرده اند.

به گفته دادستانی کل، در صورت دعوای دادستان نگاشته شده است که نوید، مایل‌آقا، محمدعظیم و میر عتیق‌الله به عنوان هیأت خریداری، نرخ اجناس خریداری‌شده را بیشتر از مبلغی که در کاغذ خرید درج شده است، ذکر کرده اند و عبدالظاهر در طی مراحل این اسناد، با آنان همکاری کرده است.

دادستانی کل افزوده است که دادستان موظف قضیه، برای چهار تن از این متهمان(نوید، مایل‌آقا، محمدعظیم و میر عتیق‌الله) تطبیق فقره سوم ماده 391 و فقره اول و دوم ماده 398 کدجزا و برای عبدالظاهر ماده 403 کد جزا را از محاکم درخواست کرده است.