مجلس نمایندگان بودجه وزارت صنعت و تجارت را تعلیق کرد و نیز امضای اجمل احمدی، سرپرست این وزارت را بی اعتبار اعلام نمود.

مجلس نمایند‌گان در نشست امروز دوشنبه(23جدی) خود، پس از آن بودجه وزارت صنعت و تجارت را تعلیق کرد که اجمل احمدی، سرپرست این وزارت از حضور در جلسه استجوابی مجلس نمایندگان خودداری کرد.

عدم حضور احمدی باعث شد تا مجلس نمایندگان رد صلاحیت او، و تعلیق بودجه وزارت تجارت را تصویب کنند.

parliament

میر رحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان با انتقاد از عدم حضور احمدی گفت: “قبلا رییس جمهور غنی تعهد کرده بود که هر 6 ماه خودش برای پاسخ‌گویی به مجلس می‌آید؛ اکنون ما در یک‌سال یک وزیرشه دیده نمی‌توانیم”.

از سویی هم محمد علی اخلاقی، عضو مجلس نمایندگان گفت که سرپرست وزارت تجارت بارها به مجلس نمایندگان بی‌اعتنایی کرده و مجلس باید نهایی سازد که بعد از این احمدی صلاحیت هیچ نوع تصمیم‌گیری را ندارد و امضای او در هیچ اداره‌ای مورد اعتبار نمی‌باشد.

این تصمیم اعضای مجلس با انتقاد شماری دیگری از اعضای مجلس روبرو شد و شماری از آنان جلسه را ترک کردند، اما رییس مجلس دلیل ترک شماری از نمایندگان را تطمیع آنان از سوی سرپرست وزارت تجارت و صنعت برای شکستن حد نصاب مجلس عنوان کرد.