وزارت داخله اعلام کرده است که در 24 ساعت گذشته هیچ واقعه جنایی در کابل ثبت نشده است.

نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله با بیان این خبر گفته است که در ۲۴ ساعت گذشته هیچ گونه واقعه جنایی در شهر کابل ثبت نشده است.

MOI

این در حالی است وزارت داخله پس از افزایش جرایم جنایی، سرقت و رهگیری در شهر کابل، به تاریخ 18 جدی اعلام کرد که عملیات وسیعی را برای بازداشت چپاولگران و سارقین، افزون بر نیروهای حوزه های امنیتی، با نزدیک به یک هزار نیروی پولیس داخل قرارگاه این وزارت و ٣٠٠ عراده وسایط نقلیه در کابل آغاز کرده است.

در جریان این عملیات ها ده ها تن به اتهام چپاول، سرقت و رهگیری در کابل بازداشت شده اند.