وزارت معارف اعلام کرده است که 7 آموزشگاه سوادآموزی را برای زندانیان ولایت تخار ایجاد کرده است.

وزارت معارف امروز یک‌شنبه(22جدی) در یک خبرنامه گفته است که ریاست معارف ولایت تخار در هماهنگی با آمریت سوادآموزی و مدیریت زندان این ولایت، ۷ آموزشگاه سوادآموزی را به طور رضا کار توسط خود زندانیان در مورد آموزش سواد و مهارت های حرفه ای ایجاد کرده است.

takhar

به گفته این وزارت، در این آموزشگاه ها به تعداد ۱۲۱ تن از زندانیان تحت آموزش قرار گرفته که ۲۷ تن آنان را زنان تشکیل می دهد.

این در حالی است که پیش از این وزارت معارف از آموزش زبان های خارجی و حرفه در زندان پلچرخی کابل خبر داده بود.