دادستانی کل می گوید که ولسوال محمد آغه ولایت لوگر به اتهام گرفتن رشوه به 10 سال زندان محکوم شده است.

logar

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل امروز چهارشنبه(4جدی) با بیان این خبر گفته است: “ولسوال برحال ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر به اتهام اخذ ۱۸ میلیون افغانی رشوه، به مدت 10 سال و 6 ماه حبس از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری محکوم شده است”.

رسولی افزوده است که این ولسوال همچنان به پرداخت معادل وجه رشوه نیز محکوم شده است.