مقام های محلی در ولایت هرات می گویند که معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت غور، از این ولایت بازداشت شده است.

دفتر والی هرات امروز دوشنبه(2جدی) با نشر یک خبرنامه گفته است: “قاری امین الله، معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت غور، از ولسوالی گذره ولایت هرات دستگیر شد.”

در این خبرنامه آمده است که معاون کمیسیون نظامی طالبان در ولایت غور در جریان عملیات خاص زون ۶۰۰ فرماندهی عمومی ۹۹۹ امنیت، مقیم ولایت هرات، در روستای اردو باغ ولسوالی گذره بازداشت شده است.

Taliban

دفتر والی هرات خاطرنشان کرده که قاری امین الله، یکی از خطرناک ترین و فعال ترین فرماندهان طالبان در ولایت غور بوده و مسوولیت طرح ریزی و اجرای حملات “خشن تروریستی” در حوزه غرب را برعهده داشته است.

دفتر والی هرات تأکید کرده که بازداشت این فرد به صورت مستقیم بر بهبود اوضاع امنیتی در ولایت های هرات و غور اثرگذار خواهد بود.

این در حالی است که در این اواخر فعالیت گروه طالبان در هرات افزایش یافته است. هفته گذشته نیز شماری از شهروندان هرات در پیوند به ناامنی های این ولایت، تظاهرات کرده بودند.